Zabiegi dezynfekcji stosowane w celu niszczenia drobnoustrojów: bakterie, riketsje, wirusy, grzyby.

Dezynfekcji poddawane są różne powierzchnie: podłogi, ściany, maszyny i urządzenia oraz blaty robocze w przemyśle spożywczym oraz gastronomii.

Usuwanie szkodliwych patogenów, bakterii, wirusów w tym SARS COV - 2, odkażania pomieszczeń, pojazdów, powierzchni użytkowych. Można wyróżnić trzy metody stosowane w dezynfekcji: fizyczną, chemiczną oraz termiczno-chemiczną. Dezynfekcja to bowiem proces, który wymaga zastosowania środka o odpowiednim spektrum działania, we właściwym stężeniu i przy zachowaniu dostatecznego czasu działania. Decydując się na określoną metodę i preparaty, najlepiej skorzystać z doświadczeń profesjonalistów.

Dezynfekcji poddawane są różne powierzchnie: podłogi, ściany, maszyny i urządzenia oraz blaty robocze w przemyśle spożywczym oraz gastronomii. W służbie zdrowia dezynfekowane są całe oddziały zakaźne oraz sprzęt medyczny, dezynfekuje się również, środki transportu. Powinno się również regularnie dezynfekować instalacje wentylacyjne oraz klimatyzację.

Najczęściej zabieg dezynfekcji wykonywany jest w: zakłady produkcji spożywczej oraz gastronomi, środki transportu w przemyśle mięsnym, mleczarskim i wytwórni pasz, fermy drobiu, szpitale, ambulatoria, środki transportu chorych, pokoje hotelowe i pensjonaty, pomieszczenia po osobie zmarłej, środki transportu odpadów komunalnych, gabinety dentystyczne i protetyczne i wiele innych.