Polega na zwalczaniu za pomocą środków chemicznych zwanych fumigantami szkodników mogących znajdować się m.in. w magazynowanej żywności.

Największą zaletą fumigacji jest to, że pozwala ona skutecznie zwalczać wszystkie owady i gryzonie, niezależnie od stadium ich rozwoju.

Zgodnie z definicją fumigacja to zwalczanie szkodników za pomocą gazu/dymu. Polega na zwalczaniu za pomocą środków chemicznych zwanych fumigantami szkodników mogących znajdować się m.in. w magazynowanej żywności, w drewnie i wyrobach drewnianych, materacach i wyrobach tekstylnych. Środki te w określonych warunkach temperatury i ciśnienia utrzymują się w stanie gazowym, w stężeniu wystarczającym do zabicia określonego szkodliwego organizmu.

Największą zaletą fumigacji jest to, że pozwala ona skutecznie zwalczać wszystkie owady i gryzonie, niezależnie od stadium ich rozwoju. Eliminowane są zarówno osobniki dorosłe, poczwarki jak i larwy, co w rezultacie uniemożliwia dalsze rozmnażanie się szkodników. Zabieg ten jest całkowicie neutralny dla materiału gazowanego. Należy pamiętać, aby po skończonej fumigacji przedmioty, a szczególnie żywność dobrze wywietrzyć, aby nadawały się do dalszej eksploatacji.

Fumigacja jest stosowana w wielu sektorach min.: w rolnictwie i przetwórstwie (fumigacja żywności (np. zbóż, herbaty, ziół, surowców roślinnych), fumigacja zakładów przetwórstwa żywności, fumigacja magazynów, fumigacja silosów, fumigacja urządzeń produkcyjnych), w transporcie (fumigacja palet, skrzyń, kontenerów, opakowań), w budownictwie (fumigacja wyrobów i konstrukcji drewnianych, fumigacja mebli, fumigacja domów drewnianych), w hotelarstwie (fumigacja materacy i wyposażenia hotelowego, odzieży, wykładzin i innych tekstyliów), w archiwizacji dokumentów (fumigacja książek i innych dokumentów archiwalnych).

Zabieg fumigacji przeprowadza się bezpośrednio w obiektach Klienta np. hale magazynowe, silosy magazynowe.